Pcelarska udruga "KOSTANJ"

Osnivacka skupstina

Home
Zlatna pcela Topuskog 2010.g
Kestenijada 2009
Pelud - cvjetni prah
Sakupljanje peluda
"Predavanje o peludu" mr.sc Jasminka Papic
Sakupljanje maticne mljeci i uzgoj matica Ivan Koler
Pcelarski sajam Gudovec 2010.g
Godisnja skupstina peclarske udruge "Kostanj" 2010.g
Dani meda Pazin 2010.g.
Obavijesti
Odluke
Clanovi Udruge
Zajednica udruga SMZ
Tradicija
Osnivacka skupstina
Statut

Zapisnik i odluke s Osnivačke skupštine

 

ZAPISNIK

 

sa sjednice Osnivačke Skupštine Pčelarske udruge «Kostanj» Hrvatska Kostajnica, održane  26. listopada  2006. godine u  Gradskoj vijećnici  u Hrvatskoj Kostajnici, s početkom u 14 sati.

 

Sjednici prisustvuju kao gosti:

 

1.Martin Kranjec, predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Zagreb

2.Klementina Karanović, dipl.ing.agr.,  Ured državne uprave Hrv. Kostajnica

3. Zdenko Jakubek, Udruga pčelara Novska

 

Sjednici su  nazočni slijedeći članovi:

 

1.Ivo Kovačević                                            13. Lucija Farkaš

2. Jovica Vrabac                                           14. Tomo Bojanovski

3. Anđelo Korzo                                            15. Marijan Jagodić

4. Matija Lenac                                            16. Pavešić Antun

5. Juraj Špoljarić                                           17. Tomislav Rivić

6. Višnja Ćurt                                                18. Marijan Galić

7. Antun Saftić                                               19. Nikola Ostić

8. Danko Rudak                                            20. Igor Pavičić

9. Galaso Zvonko                                                          

10.Vojin Trivunić

11. Roko Račić                                                        

12. Marko Majdančić

 

      U ime Inicijativnog odbora sjednicu je otvorio Ivo Kovačević,  pozdravio prisutne, pročitao pisma koja su uputili Marijana Petir, dožupanica Sisačko-moslavačke županije i Miroslav Jurić, predsjednik Gradskog vijeća Hrvatska Kostajnica i zatim predložio za zapisničara Roku Račića, a za ovjerovitelje zapisnika  Anđela Korzo i Juraja Špoljarića .

 

     Prijedlog je prihvaćen nakon čega je predložen i prihvaćen slijedeći 

 

D n e v n i   r e d:

 

1.      Donošenje odluke o osnivanju Pčelarske udruge «Kostanj» Hrvatska Kostajnica

2.      Usvajanje  Statuta Pčelarske udruge «Kostanj» Hrvatska Kostajnica

3.      Pozdravna riječ gostiju

4.      Izbor članova tijela upravljanja

a)     Predsjednika Udruge

b)     Upravnog odbora Udruge

c)      Nadzornog odbora Udruge

5.Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje

6.Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga

7.Donošenje odluke o učlanjenju u Pčelarski savez Hrvatske

 

 

Ad 1.

Jednoglasno i javnim glasovanjem usvojena je odluka o osnivanju Pčelarske udruge «Kostanj» Hrvatska Kostajnica sa sjedištem u Hrvatskoj Kostajnici, Vl. Nazora 5.

 

 Ad 2.

Nakon čitanja i kraće rasprave usvojen je Statut Pčelarske udruge «Kostanj» Hrvatska Kostajnica.

 

Ad. 3.

Prisutnima se obratio predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza gospodin Kranjec, upoznao ih s radom Saveza i odgovorio na brojna pitanja vezana uz probleme pčelara.

 

Ad 4.

a)za predsjednika jednoglasno je izabran Ivo Kovačević,

b)u Upravni odbor  jednoglasno su izabrani:

1.      Ivo Kovačević,

2.      Anđelo Korzo,

3.      Matija Lenac,

4.      Višnja Ćurt,

5.      Juraj Špoljarić

 c) u Nadzorni odbor jednoglasno su izabrani:

1.      Jovica Vrabac,

2.      Antun Saftić,

3.      Danko Rudak

 

Ad 5.

Jednoglasno je donijeta odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje predsjedniku i dopredsjedniku.

 

Ad 6.

Jednoglasno se donosi odluka o pokretanju postupka za upis Pčelarske udruge «Kostanj» Hrvatska Kostajnica u registar udruga pri nadležnom tijelu Državne uprave u Sisku.

 

Ad.7.

Jednoglasno se donosi odluka da Udruga od 01.01.2007. godine pristupi Hrvatskom pčelarskom savezu.

 

Završeno u 16 sati.

 

Zapisničar:                                                      Ovjerovitelji zapisnika:

 

Roko Račić                                                     1. Anđelo Korzo

                                                                         2. Juraj Špoljarić 

 

                                                                                               

                                                                                            

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          PČELARSKA UDRUGA «KOSTANJ»

HRVATSKA KOSTAJNICA

 

 

               Na Osnivačkoj skupštini Pčelarske udruge «Kostanj» Hrvatska Kostajnica, održanoj 26. listopada 2006. godine u Hrvatskoj Kostajnici, donesena je

 

 

 

ODLUKA

O UČLANJENJU U HRVATSKI PČELARSKI SAVEZ

 

Članak 1.

 

Pčelarska udruga «Kostanj» Hrvatska Kostajnica,  učlanit će se u Hrvatski pčelarski savez u Zagrebu od  01.01.2007. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

U Hrvatskoj Kostajnici, 26. listopada 2006.

 

 

                                                          Predsjednik Udruge

                                                           Ivo Kovačević

                                               

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

PČELARSKA UDRUGA «KOSTANJ»

HRVATSKA KOSTAJNICA

 

 

               Na Osnivačkoj skupštini Pčelarske udruge «Kostanj» Hrvatska Kostajnica, održanoj 26. listopada 2006. godine u Hrvatskoj Kostajnici, donesena je

 

 

 

                                                               ODLUKA

                                          O POKRETANJU POSTUPKA

                                       ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA

 

 

                                                                  Članak 1.

 

Pokreće se postupak za upis u registar udruga Pčelarske udruge  «Kostanj» Hrvatska Kostajnica,  pri tijelu državne uprave nadležnom za registraciju.

                                                                  Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

U Hrvatskoj Kostajnici, 26. listopada 2006.

 

 

                                                                                   Predsjednik Udruge:

                                                                                    Ivo Kovačević

                                                                               

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

PČELARSKA UDRUGA «KOSTANJ»

HRVATSKA KOSTAJNICA

 

 

               Na Osnivačkoj skupštini Pčelarske udruge «Kostanj» Hrvatska Kostajnica, održanoj 26. listopada 2006. godine u Hrvatskoj Kostajnici, donesena je

 

 

 

ODLUKA

O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

 

 

Članak 1.

 

Za zastupanje Pčelarske udruge «Kostanj» Hrvatska Kostajnica,  ovlašćuju se predsjednik i dopredsjednici Udruge.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

U Hrvatskoj Kostajnici, 26. listopada 2006.

 

 

                                                                                   Predsjednik Udruge:

                                                                                   Ivo Kovačević

Enter supporting content here

100_1606.jpg